Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Συνέντευξη Βασίλη Αλεξανδρή, υποψηφίου Προέδρου ΔΣΑ

Συνέντευξη στο 2014dsa.blogspot.gr  του κ. Βασίλη Αλεξανδρή, ανεξάρτητου υποψηφίου Προέδρου ΔΣΑ, υποστηριζόμενου από τρεις συνδυασμούς.


Ποιο το βασικό πλαίσιο της υποψηφιότητάς σας;


Μετά απο 33 χρόνια μαχόμενης δικηγορίας, ανταποκρίθηκα στην πρόταση συναδέλφων να θέσω υποψηφιότητα για την θέση του προέδρου του ΔΣΑ στις επικείμενες εκλογές, έχοντας επίγνωση της μεγάλης ευθύνης που αναδέχομαι. Δεν επιδεικνύω "συνδικαλιστικές δάφνες" ούτε προϋπηρεσία σε κυβερνητικά ή άλλα αξιώματα. Τη δύναμή μου αντλώ απο τη συνεχή παρουσία μου στο χώρο των δικαστηρίων. Μοιράζομαι με τους συναδέλφους κοινές διαπιστώσεις και αγωνίες για τη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε, τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχεται ο κλάδος μας, τις δοκιμασιες της επαγγελματικής μας υπόστασης, την υποβάθμιση του θεσμικού μας ρόλου στην απονομή της δικαιοσύνης και στην κοινωνία. Την τελευταία άνυδρη τριετία, η φωνή του ΔΣΑ χάθηκε. 

Οι μάχες που έπρεπε να δοθούν δεν δόθηκαν. Οι συνάδελφοι αισθάνονται ότι ο Σύλλογος είναι μακριά από τα θεσμικά και τα καθημερινά τους προβλήματα. Η κατάσταση είναι πλέον οριακή. Πρέπει να αντιδράσουμε με αποφασιστικότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Με ενότητα, σοβαρότητα και τεκμηριωμένο προγραμματισμό. Δεν ηγούμαι συνδυασμού. Σήμερα, έχω την στήριξη τριων συνδυασμών, στους οποίους εντάχθηκαν συνάδελφοι, από διαφορετικές παρατάξεις και χώρους. Χωρίς παλαιοσυνδικαλιστικά ιδεολογήματα, χωρίς αναζήτηση προσωπικών ρόλων. Στην υπηρεσία του δικηγορικού λειτουργήματος. Στην μάχη για να ξαναβρεί ο ΔΣΑ την αυθεντική του φυσιογνωμία και το κύρος που του αρμόζει σ´ ενα κράτος δικαίου.
Ποια η κομματική σας τοποθέτηση και αν σας στηρίζει κάποιο κόμμα;

Δεν έχω κομματικό ένδυμα, ούτε κομματικό αντίδωρο. Η υποψηφιότητα μου δεν συνδέεται με κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις. Δεν είναι σκαλοπάτι για οιαδηποτε πολιτική ανέλιξη. Ουδέποτε, άλλωστε, ανέλαβα ή επεδίωξα να αναλάβω κυβερνητικό αξίωμα, κρατική ή άλλη έμμισθη σχέση. Είμαι και θα παραμείνω στην ενεργό μαχόμενη δικηγορία. Ο ΔΣΑ είναι υπόθεση μόνον των δικηγόρων.Ποια η γνώμη σας για την αποχή (40% το 2011) και ποια η εκτίμησή σας για το 2014;


Η αποχή είναι μία απο τις κυριότερες αιτίες για την μη αποτελεσματική αντίδραση έναντι της κατηφορικής μας πορείας. Οι δικηγόροι έχουν μεν κουραστεί από την αναγγελία καινούργιων κάθε φορά ξεκινημάτων. Όμως, δεν μπορούμε πλέον να μείνουμε παθητικοί παρατηρητές της επαγγελματικής και επιστημονικής μας υποτίμησης. Στα χέρια όλων μας βρίσκεται η έμπρακτη διεκδίκηση της θέσης που μας αρμόζει στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι διαπιστώσεις των συναδέλφων θα πρέπει να μετατραπούν σε αντίδραση και πράξη τις ημέρες των εκλογών. Θέλω να πιστεύω ότι θα προσέλθουν, να δώσουν απαντήσεις, να προτείνουν λύσεις για να είμαστε και να λειτουργούμε διαφορετικά την επόμενη μέρα.
Ποια η θέση σας για τη φορολογία των Δικηγόρων;


Αναντίρρητα, ως επιτακτική ανάγκη προβάλλει η διεκδίκηση ενός δικαιότερου φορολογικού συστήματος. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο πλαίσιο της σύνθετης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, θα πρέπει να προβούμε σε τεκμηριωμένες προτάσεις, με αντικείμενο: α) Την προώθηση κατάργησης του ΦΠΑ για λόγους ίσης μεταχείρισης προς τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας. Τα αγαθά της υγείας, της παιδείας και της δικαιοσύνης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ισότιμα και ισόκυρα και να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Παράλληλα με τις παρεμβάσεις στη νομοθετική λειτουργία, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι. 

Παράδειγμα παρέχουν οι δικηγορικοί Σύλλογοι του Βελγίου, οι οποίοι πρόσφατα κατέθεσαν προσφυγές στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια για την ακύρωση των οικείων διατάξεων περί επιβολής ΦΠΑ. β) Σε κάθε περίπτωση και άμεσα, την εξαίρεση της υποχρέωσης επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ για δικηγόρους με ετήσιο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. γ) Την επαναφορά του αφορολογήτου ορίου (10.000 ευρώ). δ) Την επέκταση των εκπιπτουσών επαγγελματικών δαπανών. ε) Την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής κατάστασης πελατών-προμηθευτών, καθώς συνιστά περιττό διοικητικό βάρος. στ) Την παροχή φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων σε ό,τι αφορά το ύψος των καταβλητέων εισφορών για τα πρώτα έτη άσκησης του επαγγέλματος.
Ποια η πρότασή σας για τους νέους Δικηγόρους;


Η βαθιά κρίση που βιώνουμε πλήττει πρωτίστως τους νέους δικηγόρους. Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ανέχεια και να δοθεί μια ρεαλιστική προοπτική θα πρέπει, πέραν των προαναφερθέντων μέτρων, να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για: 
α) τον εξορθολογισμό του μερίσματος και την εξεύρεση νέων πόρων, 
β) το πάγωμα της ανακλιμάκωσης των ασφαλιστικών εισφορών, 
γ) την ενεργοποίηση των αποθεματικών του ΟΑΕΔ για τις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, 
δ) την επέκταση του θεσμού της "νομικής βοήθειας", 
ε) την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για ένταξη δράσεων στο ΕΣΠΑ (λ.χ. να υποστηριχθεί ο θεσμός της διαμεσολάβησης ως "καινοτόμος" και να χρηματοδοτηθούν σχετικές δράσεις). 
Περαιτέρω, ουσιώδη θεωρώ (και) για τους νέους δικηγόρους τη λήψη μέτρων για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος του ΔΣΑ, την ανάπτυξη επαγγελματικών-επιμορφωτικών προγραμμάτων, με πιστοποίηση, τη δημιουργία αξιόπιστου Help Desk καθώς και την ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγόρου μιας στάσης για καθημερινά πρακτικά ζητήματα.Τί πρέπει να γίνει με το θέμα των ασφαλιστικών εισφορών


Ως γνωστόν, το ζήτημα των ασφαλιστικών εισφορών συνιστά ένα από πλέον ακανθώδη προβλήματα για την πλειονότητα των δικηγόρων. Για την αντιμετώπισή του υφίσταται ανάγκη υποβολής τεκμηριωμένων προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις (όπως έπραξαν και πέτυχαν άλλοι κλάδοι) στα ακόλουθα πεδία: α) Αναστολή της ανακλιμάκωσης ασφαλιστικών εισφορών νέων δικηγόρων (1/1/1993). 
β) Αποκατάσταση ασφαλιστικών ανισοτήτων για την αύξηση των συντάξεων των νέων δικηγόρων (1/1/1993). 
γ) Κατοχύρωση της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης. 
δ) Σύνδεση της εισφοροδοτικής ικανότητας με το φορολογητέο εισόδημα του ασφαλισμένου δικηγόρου.
ε) Συμψηφισμός του συνόλου των εισφορών που καταβάλλονται με τα γραμμάτια προείσπραξης και παράλληλη εξεύρεση νέων πόρων. 
στ) Ευνοϊκότερη ρύθμιση δόσεων για ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και τη δυνατότητα κατάργησης προσαυξήσεων, με βάση κοινωνικοικονομικά κριτήρια. Συμπληρωματικά αυτών, μπορούν άμεσα να ληφθούν μέτρα για την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ν. 3029/2003).

Ποιες οι πρώτες κινήσεις σας αν εκλεγείτε

Αφού χάσαμε την προηγούμενη κρίσιμη τριετία της αποτροπής, τώρα στα δύσκολα θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις ανατροπής. Από την πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ θα τεθεί ως θέμα ο προγραμματισμός των άμεσων ενεργειών που θα πρέπει να ληφθούν για: α) τη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και την καθιέρωση ηλεκτρονικής δημοπράτησης, 
β) την αντιμετώπιση της κρίσης των νέων δικηγόρων, 
γ) τη διεκδίκηση δικαιότερου ασφαλιστικού και φορολογικού συστήματος, 
δ) τη διασφάλιση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας και την ανάκτηση του θεσμικού μας ρόλου στην απονομή της δικαιοσύνης.Με μια φράση γιατί να σας ψηφίσει κάποιος;


Τρίτοι λένε ότι μπορώ με υπευθυνότητα να διαχειρίζομαι τις κρίσεις και τις δυσκολίες που συναντώ. Στο συνάδελφο δικηγόρο μένει να μετρήσει την καθαρότητα και την αποφασιστικότητα της προσπάθειας μου. Σε εμένα εναπόκειται η διαβεβαίωση ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την επίλυση των θεσμικών και των καθημερινών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε.


ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

http://valexandris.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου